Ziekte van Kahler

Ziekte van Kahler, ook wel het ‘Multipel Myeloom’ (afgekort MM) genoemd, is een kwaadaardig gezwel van een specifiek soort witte bloedcellen. De witte bloedcellen bestaan in verschillende soorten, waartoe onder andere plasmacellen behoren. De plasmacellen spelen een belangrijke rol in het bestrijden van (infectie)ziekten. De ziekte van Kahler is een bepaalde vorm van kanker, waarbij deze plasmacellen ongecontroleerd toetreden en groeien in het beenmerg. Dit beenmerg bevindt zich in het binnenste van onze beenderen en voornamelijk in de wervens, bekken, het borstbeen en de ribben. De aanmaak van de rode bloedcellen, de bloedplaatjes en witte bloedcellen wordt geregeld door dit beenmerg. Wanneer deze plasmacellen echter veranderen in kankercellen, spreken we over de ziekte van Kahler, of het ‘Multipel Myeloom’.

Gevolgen verandering van plasmacellen

Normaal gesproken produceert de plasmacel antistoffen binnen het lichaam. Deze antistoffen zijn eiwitten, welke het lichaam doen verdedigen tegen ongewenste ‘indringers’: infecties. Wanneer deze plasmacel een verandering ondergaat waardoor deze een kankercel wordt, heb je te maken met Kahler. Er zal er in de meeste gevallen door deze plasmacel ook abnormaal eiwit worden gecreëerd, wat vaak wordt aangetroffen in de urine of het bloed. Na verloop van tijd zullen de normale beenmergcellen worden overwoekerd door deze plasmacellen. Er kan bloedarmoede ontstaan, als gevolg van een tekort aan rode bloedcellen. Ook bloedingsneiging kan toenemen. Dit komt door een ontstaan tekort aan bloedplaatjes. Daarnaast kan ook het infectiegevaar vergroten, wat komt door het tekort aan witte bloedcellen. Deze woekerende cellen tasten tevens het normale botweefsel aan. Hierdoor ontstaan zwakke plekken in het skelet, welke vaak te zien zijn op röntgenopnamen. Het kan zich uitten in verschillende vormen en uitmondden in diverse klachten en kwalen.

Geregistreerde patiënten met de ziekte van Kahler

De zogenaamde incidentie van de ziekte van Kahler bedraagt 4,4 per 100.000. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, het jaar 2000. In 2006 registreerde de Stichting Kankerregister in Vlaanderen 422 nieuwe gevallen met de aandoening. Een opvallend feit, geconcludeerd uit de huidige informatie en geregistreerde patiënten, is dat de ziekte iets meer mannen aantast dan vrouwen, zo vertelt de Stichting Kankerregister. Er zijn in deze namelijk 234 nieuwe diagnoses gesteld bij mannen en 188 nieuwe diagnoses bij vrouwen. Ook komt de ziekte tweemaal zovaak voor bij mensen met een donkere huidskleur en ontstaat deze veelal op latere leeftijd: mensen ouder dan 60 jaar.

Mogelijke symptomen

De symptomen van de ziekte  worden omschreven als zeer divers. Deze kunnen variëren van nauwelijks merkbaar tot zeer ernstige ziekteverschijnselen en klachten. Door de woekering van de plasmacellen kunnen onder andere de botten binnen het lichaam schade oplopen, omdat het beenmerg hierin aanwezig is. Er kan ook een tekort aan normale bloedelementen ontstaan of een verhoging van het kalkgehalte optreden. Wanneer je meer wilt weten over de mogelijke symptomen van de ziekte van Kahler, kijk dan hier.

Multipel Myeloom

Deze vorm van kanker wordt in Nederland vooral genoemd als ‘de ziekte van Kahler’. De officiële naam van deze ziekte betreft echter ‘Multipel Myeloom‘, in het Engels ‘myeloma’ of ‘multiple myeloma’. Wil je meer weten over Multipel Myeloom, de mogelijke klachten, het stellen van een diagnose, de stadia en een behandeling, kijk dan op deze pagina. Hier wordt uitgebreid uitgelegd wat de ziekte van Kahler, of het Multipel Myeloom, precies inhoudt en meer.