Symptomen ziekte van Kahler

Zoals op de homepage genoemd, is algemeen bekend van de symptomen van de ziekte van Kahler zeer divers kunnen zijn. Van zeer hevige ziekteverschijnselen tot nauwelijks merkbare afwijkingen: de ziekte van Kahler kan zeer grillig zijn in zijn verloop. Omdat de woekering van de plasmacellen kan zorgen voor verschillende klachten en gevolgen, zijn er diverse mogelijke symptomen die kunnen worden genoemd met betrekking tot de ziekte van Kahler. Hieronder bespreken wij enkele symptomen van de ziekte van Kahler.

Botaantasting

Omdat het beenmerg, waarin de plasmacellen zich bevinden, wordt aangetast lopen zo ook de botten kans op schade en daaruit ontstane klachten. Het beenmerg is immers aanwezig in de botten van het menselijk lichaam. Deze zogenaamde botaantasting kan bestaan uit ‘osteoporose‘, wat staat voor algehele botontkalking. Hiermee gaat het risico op botbreuken of een wervelinzakking gepaard. Ook kunnen er plaatselijke ‘myeloomhaarden’ ontstaan. Hierbij kan de patiënt te maken krijgen met botpijn of spontane botbreuken. De aantastingen zijn vaak te zien op gewone botfoto’s, maar in sommige gevallen is een MRI-scan nodig om mogelijke schade te kunnen zien. Wanneer botten worden aangetast, kan kalk vrijkomen, hetgeen weer kan leiden tot een verhoging van het kalkgehalte in het bloed. Wanneer dit gebeurt hebben we het over een levensgevaarlijke aandoening. Hierbij hebben patiënten in kwestie eerst veel dorst, waarna zij veel zullen plassen. Vervolgens kunnen zij uitgedroogd raken, hetgeen gepaard kan gaan met ernstige obstipatie. Zij kunnen dan verward en versuft worden en tevens een nierbeschadiging ontwikkelen.

Beenmergaantasting

Wanneer het beenmerg is aangetast en vooral indien deze aantasting ernstig is, kan er een tekort ontstaan aan de normale bloedelementen. Daardoor is het mogelijk dat bloedarmoede ontstaat en/of een tekort aan witte bloedcellen. Dit kan zorgen voor een verhoogd risico op infecties. Daarnaast is het mogelijk dat er een tekort ontstaat aan bloedplaatjes, hetgeen kan leiden tot bloedingsneiging. De zogenaamde kwaadaardige plasmacellen maken dat de achtergebleven ‘normale’ plasmacellen onderdrukt worden. Dit kan een tekort aan normale antistofproductie teweeg brengen, wat kan zorgen voor een sterk verhoogd risico op infecties. Deze vestigen zich vaak in de luchtwegen met longontsteking of neusbijholteontsteking als gevolg.

Algemene symptomen ziekte van Kahler

Symptomen waar mensen met de ziekte van Kahler, het Multipel Myeloom, onder andere mee te maken kunnen krijgen zijn botpijn, spontane botbreuken of in het inzakken van het bot door botaantasting. Ook vermoeidheid, verhoogde gevoeligheid voor infecties, bloedarmoede en nierfucntiestoornissen woorden veelal genoemd als gevolgen van de ziekte van Kahler. Echter, deze verschijnselen en klachten zijn niet bij iedere patiënt aanwezig. De ziekte van Kahler kan bij toeval worden ontdekt, wanneer de betreffende persoon last krijgt van specifieke klachten. Na een diagnose kan worden vastgesteld in welk stadium de ziekte zich bevindt, waar bepaalde symptomen mee gepaard gaan.