De behandeling van de Ziekte van Kahler, hoe werkt dat?

De ziekte van Kahler behandeling is er in verschillende vormen. Heeft iemand te maken met de ziekte van Kahler, dan wordt er, alvorens het opstellen van een gepaste behandeling, gekeken naar omstandigheden en bepalende factoren. Elementen zoals leeftijd, het stadium waarin de ziekte van Kahler zich bevindt en externe factoren zoals leefstijl en uw wensen, spelen een grote rol. Het bepalen van een gunstige en mogelijk effectieve behandeling wordt gedaan aan de hand van deze gegevens. De arts kan aan de hand hiervan een behandeling voorstellen, die zich kan uiten in verschillende vormen.

  

Behandeling Ziekte van Kahler

Een behandeling van de ziekte van Kahler is er in verschillende vormen. Zo kan de arts kiezen voor het aankaarten van een afwachtend beleid, een behandeling in de vorm van chemotherapie (in sommige gevallen aangevuld door een autologe stamceltransplantatie, na de chemotherapie) of er kan worden gekozen voor radiotherapie. Helaas moet er rekening gehouden worden met het feit dat de ziekte van Kahler, ook wel het Multipel Myeloom, tot op vandaag niet te genezen valt. Een behandeling kan dus worden gezien als een manier om de ziekte onder controle te houden en de klachten zo lang mogelijk te kunnen verzachten en minimaliseren.

Afwachtend beleid

Kiest de arts voor het afwachtend beleid – uiteraard in samenspraak met de patiënt in kwestie – dan betekent dit dat er geen specifieke indicatie is om een Kahler behandeling te starten. Er is hier dan ook niet echt sprake van een behandeling, hoewel dit wel zo genoemd kan worden. Deze vorm van behandeling wordt voornamelijk toegepast wanneer duidelijk is dat de patiënt in kwestie te maken heeft met de ziekte van Kahler, maar nog geen klachten heeft – bijvoorbeeld wanneer de ziekte in stadium 1 zit. Wel is het noodzakelijk dat de persoon in kwestie constant onder nauwlettende controle van een specialist staat.

Chemotherapie

Chemotherapie kan worden ingezet tegen de van de ziekte van Kahler. Chemotherapie heeft als doel het remmen van het delen van kwaadaardige cellen. Er worden middels chemotherapie medicijnen toegediend, genaamd ‘cytostatica’. Dit gebeurt via een infuus of in de vorm van tabletten. Helaas kan dit medicijn geen onderscheid maken tussen goede en slechte cellen, waardoor ook de goede cellen worden aangetast. In de meeste gevallen herstellen deze zichzelf, maar zorgt dit wel voor bijwerkingen zoals misselijkheid, haaruitval en klachten van de mond. Let wel, niet iedereen heeft altijd last van deze klachten.

Chemotherapie en autologe stamceltransplantatie

Is de patiënt jonger dan 65 jaar, dan kan ook autologe stamceltransplantatie worden geopperd. In eerste instantie zal inductietherapie plaatsvinden, aangevuld door een chemotherapiekuur zoals in de alinea hierboven genoemd. Hierna zal stamcelmobilisatie plaatsvinden, waarbij het aanmaken van stamcellen door het lichaam wordt gestimuleerd. Hierna zullen deze uit het bloed worden gehaald en weer teruggegeven aan het einde van deze behandeling. Dit wordt gedaan tijdens een grote dosis chemotherapie, aangevuld door de autologe stamceltransplantatie. Door deze hevige chemotherapie raken eigen stamcellen blijvend beschadigd. Dit is de reden dat de hiervoor gewonnen stamcellen nu terug getransplanteerd worden.

Radiotherapie

Tot slot kan worden gekozen voor radiotherapie als ziekte van Kahler behandeling. Dit wordt ook wel ‘bestraling’ genoemd en wordt toegepast op een specifieke plaats, waar botpijn of een botbreuk bestaat. Ook bij een gevreesde dwarslaesie kan radiotherapie worden toegepast.