Ziekte Kahler alternatieve geneeswijzen: wat zijn de mogelijkheden?

Vandaag de dag bestaan er steeds meer alternatieve geneeswijzen en artsen. Ook ziekte van Kahler alternatieve geneeswijzen wordt tegenwoordig regelmatig genoemd. Helaas is het tot op heden (nog) niet bewezen dat en of mensen met de ziekte van Kahler baat hebben bij alternatieve methodes. Onderzoekers geven aan dat de resultaten niet aan kunnen duiden of een alternatieve geneeswijze daadwerkelijk positieve effecten teweeg brengt. Toch zijn Kahler alternatieve geneeswijzen wellicht de moeite waard, vooral wanneer je geen andere oplossing meer kunt bedenken.

Voeding

Wanneer men spreekt over Ziekte Kahler alternatieve geneeswijzen, wordt vaak het onderwerp ‘voeding’ aangekaart. Voeding zou namelijk bijzonder veel invloed hebben op onze gesteldheid, gezondheid, weerstand en daarmee op het algemeen welzijn. Of een aanpassing in het voedingspatroon daadwerkelijk de gevolgen en klachten van de ziekte van Kahler kunnen reduceren, weet men niet. Toch blijkt een steeds groter wordende groep mensen te kiezen voor ziekte Kahler alternatieve geneeswijzen, in de vorm van voedingssupplementen en een aanpassing in het dieet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van enkel gezonde voeding en het vermijden van ‘slechte’ middelen, waarvan de algemene gezondheid achteruit zou kunnen gaan. Voedingssupplementen zouden de weerstand verhogen, waardoor het lichaam meer energie overhoudt om zich scherp te zetten tegen de gevolgen van de ziekte van Kahler. In deze zouden ziekte Kahler alternatieve geneeswijzen goed voor de dag komen: het is immers nooit weg om de nodige aandacht te besteden aan het verhogen van de weerstand.

Geen bewijs

Zoals hierboven genoemd, bestaat er tot op vandaag de dag helaas geen wetenschappelijk aangetoond bewijs, dat ziekte Kahler alternatieve geneeswijzen daadwerkelijk hun werk doen wanneer het gaat om een positief verloop van de ziekte. Daarom blijft de discussie rondom alternatieve geneeswijzen bestaan. Hieruit blijkt dat de meningen sterk verschillen. Veel patiënten geven aan geen vertrouwen te hebben in de ‘alternatieve methode’, terwijl andere patiënten aangeven veel positief resultaat te hebben mogen ondervinden na het gebruiken van alternatieve middelen.

Aanvullend

Ziekte Kahler alternatieve geneeswijzen worden dikwijls ook wel ‘aanvullende behandelingen’ genoemd. Onder andere KWF Kankerbestrijding noemt deze behandelingen liever ‘aanvullend’, in plaats van ze tot ‘alternatief’ te betitelen. Zij verklaren dit als volgt. Een aanvullende behandeling kan naast een reguliere behandeling worden uitgevoerd, maar hoeft deze reguliere behandeling niet te vervangen. Een zogenaamd ‘alternatief’ zou dit daarentegen wél doen. KWF vindt het belangrijk dat beiden kunnen worden ingeschakeld. Ziekte Kahler alternatieve geneeswijzen worden door hen – onder andere op de website van het KWF – dan ook ‘aanvullende geneeswijzen’ genoemd.

Waarom?

De vraag ‘waarom?’ speelt vaak op, wanneer het gaat om ziekte Kahler alternatieve geneeswijzen. Dat is logisch: niet iedereen kijkt hetzelfde tegen mogelijke positieve effecten aan. Het KWF onder andere geeft aan dat door patiënten vaak voor ziekte Kahler alternatieve geneeswijzen wordt gekozen, wanneer men de behoefte heeft zélf ook iets te kunnen doen. Men krijgt in dit geval het gevoel de touwtjes in handen te hebben en niet te hoeven afwachten op resultaten na een reguliere behandeling. Ook maken ziekte Kahler alternatieve geneeswijzen het mogelijk voor mensen met een andere kijk op ziektebeeld en het leven in het algemeen, te kunnen genieten van een behandeling die past bij hen en de levensstijl.